Dotacje unijne

 

Dofinansowanie 2022 r.

 Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań giętkich i etykiet. 

Nazwa beneficjenta: MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Sp. z o.o. Sp.k. 

Cele projektu i planowane efekty:

Wdrażana w ramach projektu technologia technologia ma za zadanie zabezpieczenie opakowań w szczególności na produkty spożywcze przed fotodegradacją. Technologia ta pozwoli nie tylko na zabezpieczenie samego opakowania przed fotodegradacją co pozwoli na wydłużenie cyklu życia produktu o kilka miesięcy ale co najważniejsze pozwoli na skuteczną ochronę zapakowanego produktu przed działaniem szkodliwego działania promieniowania ultrafioletowego.

 

Wartość projektu: 10 932 855,00zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 000 000,00 zł

 

 

Dofinansowanie 2021